టాప్‌ గెయినర్స్‌ July 07, 2022 : స్టాక్‌ మార్కెట్లో సెన్సెక్స్‌, నిఫ్టీ టాప్‌ గెయినర్స్‌

This information is provided to you on an "as is" basis, without any warranty. Although all efforts are made, however there is no guarantee to the accuracy of the Information. ABP Network Private Limited (‘ABP’) makes no representations or warranties as to the truthfulness, fairness, completeness or accuracy of the information. Please consult your broker or financial representative to verify pricing before executing any trade. మ్యూచువల్‌ ఫండ్‌: స్టాక్‌ మార్కెట్లో ప్రతి రోజు వేల సంఖ్యలో బయర్లు, సెల్లర్లు సెక్యూరిటీలు లేదా షేర్ల లావాదేవీలు చేస్తుంటారు. సెన్సెక్స్‌, నిఫ్టీలో ప్రతిరోజూ లాభం పొందొచ్చు. అదే సమయంలో నష్టపోయేందుకూ అవకాశం ఉంటుంది. చివరి ముగింపు ధరతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం ఎక్కువ శాతం వృద్ధి చెందిన షేర్లను టాప్‌ గెయినర్స్‌ లేదా ఎక్కువ లాభపడ్డ షేర్లని పిలుస్తుంటారు. ఏబీపీ లైవ్‌ బిజినెస్‌ పేజీలో నేడు ఏ షేర్లు ఎక్కువ పెరిగాయో చూడొచ్చు. షేర్ల ధరలు, ఎంత శాతం పెరిగాయో తెలుసుకోవచ్చు. July 07, 2022: నేటి టాప్‌ గెయినర్స్‌ జాబితా  SN.Scheme NameScheme CategoryCurrent NAV1Aditya Birla Sun Life Nasdaq 100 FOF-Direct IDCWMONEY MARKET7.70692Aditya Birla Sun Life Nasdaq 100 FOF-Direct-GrowthMONEY MARKET7.70673Aditya Birla Sun Life Nasdaq 100 FOF-Regular GrowthMONEY MARKET7.68034Aditya Birla Sun Life Nasdaq 100 FOF-Regular IDCWMONEY MARKET7.67975Edelweiss Balanced Advantage Fund - GrowthGROWTH34.066Nippon India Taiwan Equity Fund- Direct Plan- Growth OptionEQUITY6.69437Nippon India Taiwan Equity Fund- Direct Plan- IDCW optionEQUITY6.69438Nippon India Taiwan Equity Fund- Regular Plan- IDCW optionEQUITY6.62859Nippon India Taiwan Equity fund- Regular Plan- Growth OptionEQUITY6.628510SBI International Access - US Equity FoF - Direct Plan - GrowthMONEY MARKET10.5813 నేటి టాప్‌ గెయినర్స్‌ : July 07, 2022 చివరి ముగింపు ధరతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం ఎక్కువ శాతం లాభం చెందిన షేర్లను టాప్‌ గెయినర్స్‌ లేదా ఎక్కువ లాభపడ్డ షేర్లని పిలుస్తుంటారు. ప్రస్తుత ట్రేడింగ్‌ సెషన్లో ఆ షేరు  పెరిగిన ధర, ముగింపు ధర, పెరుగుదల శాతం ఉంటాయి. షేరు గరిష్ఠ ధర, కనిష్ఠ ధర, మార్పు, ప్రస్తుత ముగింపు ధర, చివరి ముగింపు ధరను మీరిక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. టాప్‌ గెయినర్స్‌ అంటే? ఒకే ట్రేడింగ్‌ సెషన్లో సెక్యూరిటీ ధర పెరిగితే దానిని టాప్‌ గెయినర్‌ లేదా లాభపడ్డ షేర్‌ అంటారు. స్టాక్‌ మార్కెట్లో ఎక్కువ లాభపడ్డ షేర్లు ఈ కేటగిరీలోకి వస్తాయి. ఎక్కువ వృద్ధి చెందిన షేర్లూ ఇందులోకి వస్తాయి. స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీ ఎగిసినప్పుడు చాలా షేర్ల ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

టాప్‌ గెయినర్స్‌ July 07, 2022 : స్టాక్‌ మార్కెట్లో సెన్సెక్స్‌, నిఫ్టీ టాప్‌ గెయినర్స్‌

This information is provided to you on an "as is" basis, without any warranty. Although all efforts are made, however there is no guarantee to the accuracy of the Information. ABP Network Private Limited (‘ABP’) makes no representations or warranties as to the truthfulness, fairness, completeness or accuracy of the information. Please consult your broker or financial representative to verify pricing before executing any trade.

మ్యూచువల్‌ ఫండ్‌: స్టాక్‌ మార్కెట్లో ప్రతి రోజు వేల సంఖ్యలో బయర్లు, సెల్లర్లు సెక్యూరిటీలు లేదా షేర్ల లావాదేవీలు చేస్తుంటారు. సెన్సెక్స్‌, నిఫ్టీలో ప్రతిరోజూ లాభం పొందొచ్చు. అదే సమయంలో నష్టపోయేందుకూ అవకాశం ఉంటుంది. చివరి ముగింపు ధరతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం ఎక్కువ శాతం వృద్ధి చెందిన షేర్లను టాప్‌ గెయినర్స్‌ లేదా ఎక్కువ లాభపడ్డ షేర్లని పిలుస్తుంటారు.

ఏబీపీ లైవ్‌ బిజినెస్‌ పేజీలో నేడు ఏ షేర్లు ఎక్కువ పెరిగాయో చూడొచ్చు. షేర్ల ధరలు, ఎంత శాతం పెరిగాయో తెలుసుకోవచ్చు.

July 07, 2022: నేటి టాప్‌ గెయినర్స్‌ జాబితా 

SN.Scheme NameScheme CategoryCurrent NAV
1Aditya Birla Sun Life Nasdaq 100 FOF-Direct IDCWMONEY MARKET7.7069
2Aditya Birla Sun Life Nasdaq 100 FOF-Direct-GrowthMONEY MARKET7.7067
3Aditya Birla Sun Life Nasdaq 100 FOF-Regular GrowthMONEY MARKET7.6803
4Aditya Birla Sun Life Nasdaq 100 FOF-Regular IDCWMONEY MARKET7.6797
5Edelweiss Balanced Advantage Fund - GrowthGROWTH34.06
6Nippon India Taiwan Equity Fund- Direct Plan- Growth OptionEQUITY6.6943
7Nippon India Taiwan Equity Fund- Direct Plan- IDCW optionEQUITY6.6943
8Nippon India Taiwan Equity Fund- Regular Plan- IDCW optionEQUITY6.6285
9Nippon India Taiwan Equity fund- Regular Plan- Growth OptionEQUITY6.6285
10SBI International Access - US Equity FoF - Direct Plan - GrowthMONEY MARKET10.5813

నేటి టాప్‌ గెయినర్స్‌ : July 07, 2022

చివరి ముగింపు ధరతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం ఎక్కువ శాతం లాభం చెందిన షేర్లను టాప్‌ గెయినర్స్‌ లేదా ఎక్కువ లాభపడ్డ షేర్లని పిలుస్తుంటారు. ప్రస్తుత ట్రేడింగ్‌ సెషన్లో ఆ షేరు  పెరిగిన ధర, ముగింపు ధర, పెరుగుదల శాతం ఉంటాయి.

షేరు గరిష్ఠ ధర, కనిష్ఠ ధర, మార్పు, ప్రస్తుత ముగింపు ధర, చివరి ముగింపు ధరను మీరిక్కడ తెలుసుకోవచ్చు.

టాప్‌ గెయినర్స్‌ అంటే?

ఒకే ట్రేడింగ్‌ సెషన్లో సెక్యూరిటీ ధర పెరిగితే దానిని టాప్‌ గెయినర్‌ లేదా లాభపడ్డ షేర్‌ అంటారు. స్టాక్‌ మార్కెట్లో ఎక్కువ లాభపడ్డ షేర్లు ఈ కేటగిరీలోకి వస్తాయి. ఎక్కువ వృద్ధి చెందిన షేర్లూ ఇందులోకి వస్తాయి. స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీ ఎగిసినప్పుడు చాలా షేర్ల ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.